Gestió integral

Pagaments d'impostos

El nostre interès, centrat en donar a la propietat un servei personalitzat i global, és facilitar qualsevol gestió relacionada amb el patrimoni immobiliari.

ROMAJOR, S.L. li facilitarà totes les seves Gestions Administratives tant de pagament d'impostos, tràmits notarials, hipoteques i qualsevols atra gestió que necessiti

Registre de la propietat

Notes simples o literals i informes de càrregues al Registre de la Propietat.

Liquidació d'impostos de transmissions patrimonials a l'oficina liquidadora.

Gestió i tramitació d'escriptures de tot tipus fins a la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Tràmits notarials

Preparació i tramitació d'escriptures de compravenda, d'obra nova i divisió horitzontal, herències, etc.

Tramitació del canvi de nom al Cadastre, Ajuntament, serveis, etc.

Informes sobre impostos i taxes pendents de pagament a l'Administració, (notes de càrregues) i despeses pendents de pagament a comunitats de propietaris, previs a la signatura de compravenda de qualsevulla propietat immobiliària.

Hipoteques

ROMAJOR, S.L. s'encarregarà de tota la gestió amb caixes i/o bancs per la consecució d'hipoteques i préstecs destinats a la compra d'immobles.

També l'assessorarà de les millors condicions del mercat i li gestionara la seva compra/venda amb la màxima professionalitat.