LLOGAR

Li tramitem la gestió integral del lloguer del seu habitatge o local. Redactar el contracte de lloguer, dipòsit de la fiança a INCASOL, canvi de titularitat dels consums de llum, aigua i gas, resoldre les incidències que puguin sorgir al llarg del lloguer, també oferim l'assegurança de l'habitatge amb la cobertura de la reclamació d'imports impagats o bé amb la garantia integral del lloguer.